Welkom op onze website

Oproep: wij zoeken vrijwilligers, klik voor meer informatie

Hartelijk welkom en dank voor uw belangstelling om via deze website nader met ons kennis te willen maken.

Als vrienden van mens en dier vinden wij, alle vrijwilligers van de Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch, het van groot belang een bijdrage te leveren aan de goede verhoudingen tussen beide soorten aardbewoners in het algemeen en aan het bevorderen van dierenwelzijn in het bijzonder.

Wij hopen u via deze website voor (hulp)vragen de juiste weg te kunnen wijzen en u tevens duidelijkheid te bieden in datgene wat onze organisatie voor het dier in nood wil en kan betekenen.

Ik wens van harte dat u blij bent met het bestaan van onze organisatie maar dat uw huisdier in goede gezondheid mag blijven verkeren en u ons daarvoor niet nodig zult hebben!

Netty Herbers
Voorzitter stichtingsbestuur