Dierenmishandeling

Indien u sterke vermoedens heeft dat er sprake is van dierenmishandeling of dierenverwaarlozing, dan kunt u dit melden via het Landelijk Meldnummer van de Dierenbescherming: 0900-20 21 210