Nieuws: donatie sponsorloop Hedel

Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch is onverwacht bijzonder verrast door deelnemers van een sponsorloop in Hedel, waarvan een prachtig deel € 363,17 aan onze Stichting is toebedeeld.

Het initiatief komt van Basisschool De Pollenhof uit Hedel.

Wij zijn de gulle gevers bijzonder dankbaar voor deze prachtige donatie die zal worden besteed aan het doel waar wij naar streven en wat jullie met deze donatie hebben beoogd, te weten het bevorderen van Dierenwelzijn.

In onze situatie betekent dit meer specifiek hulpverlening aan en vervoer van gewonde en/of zieke en in nood verkerende dieren die doorgaans geen directe eigenaar hebben.

Wij zijn jullie erkentelijk dat jullie onze passie voor dieren delen.

Namens álle vrijwilligers veel dank,

Mw. A.J.J.M.Herbers, voorzitter

Mw. Th.A.M.Kivits, secretaris/penningmeester