Nieuws: In Memoriam Ria Kooijman

Helaas is onze zeer gewaardeerde collega Ria Kooijman op 22 Maart overleden. Hieronder de afscheidswoorden zoals gesproken door Netty Herbers bij de uitvaartplechtigheid  op 27-03-2017.

Namens alle collega’s van de dierenambulance is mij de eer gegund om bij dit bijzonder droevig samenzijn een woordje te mogen spreken.

Ria werkte met hart en ziel ruim 11 jaar bij de dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch en was daarmee ook de oudste in dienst. Dorrit en ik hadden er op gerekend, dat wij volgend jaar in de personele sfeer dus een leuke primeur zouden hebben. Een swingend feestje met Ria als prominent middelpunt en ons eerbetoon aan haar als hoogtepunt dit alles vanwege het feit dat zij dan 12,5 jaar, als trouwe dierenvriend en dierbare mensenvriend, verbonden zou zijn aan onze stichting.

Je hoeft niet bij de dierenambulance te werken om te weten dat er tal van soorten vogels zijn. Kort samengevat en op een hoop geveegd zou je ze kunnen onderscheiden in:

Te land ter zee en in de lucht.

Maar niet alleen dieren kennen vogelsoorten, de mensheid kent eveneens verschillende soorten vogels en verwijzingen daar naar.

We kennen immers: de hanenkam, struisvogelgedrag, eigenaardige vogels, vreemde vogels, hippe vogels.

En Ria; zij hoorde bij de pechvogels.

Het is nauwelijks te bevatten hoeveel en hoe vaak in haar relatief korte leven, Ria’s broze lichaam werd gekweld door ongemak en pijnen. Ondanks alles bleef haar positief denken en optimistische aard aan de winnende kant van de tweezijdige levensmedaille.

Zou Ria ooit in haar leven applaus hebben gekregen?

Zou ze ooit heel nadrukkelijk persoonlijk zijn bedankt voor al het goede dat zij voor mens en dier heeft gedaan?

Ik betwijfel het en wil u daarom vragen om te gaan staan en uit respect voor Ria zodanig luid te applaudisseren dat we ook zeker weten dat het in de hemel hoorbaar is.

Lieve Ria,

Op de dag voor je operatie, heb ik tegen je gezegd dat je bij ons blijft en dat we op je zullen wachten al is het een half jaar, een jaar of misschien wel drie jaar.

Wachten heeft nu geen zin meer maar je blijft wel in gedachte bij ons!

We gaan je erg missen.

Dank je wel Ria, intens goed mens.

Dag lieve Ria, tot later