Nieuws: wijziging bestuur

Vanaf 1 november 2017 heeft er een bestuurlijke wijziging plaatsgevonden, mede omdat mevrouw A.J.J.M.Herbers, helaas vanwege een fysieke aandoening heeft moeten afhaken.

De volgende bestuursleden zijn nu in de volgende functies aangetreden:

Voorzitter: Dorrit Kivits
Penningmeester: Lex Muller
Secretaris: Tamara Lohman
Algemeen bestuurslid: vacature
Algemeen bestuurslid: vacatur