Katten

Het jachtinstinct van de gezellig snorrende kat maakt hem/ haar moordlustig; menig vogeltje en/of muis kan daar niet meer over mee zingen/ piepen. Wij adviseren u om uw kat “de bel aan te binden” zodat vogels meer ontsnappingskansen krijgen. Iedere dierenspeciaalzaak heeft deze belletjes op voorraad en de kosten zijn gering.

Om uw huisdier direct te kunnen identificeren is het nadrukkelijk aan te bevelen om uw dier door de dierenarts te laten chippen. De chip is uniek en hoort bij uw huisdier mits u deze hebt geregistreerd waarbij niet alleen de gegevens van uw huisdier maar tevens uw gegevens zoals telefoonnummer etc. in de databank van deze organisatie worden opgenomen.

Uit onze ervaring blijkt helaas dat:

  • 98% van de katten niet is gechipt!
  • mensen hun huisdier (voornamelijk honden) wel hebben laten chippen maar uit onwetendheid niet hebben laten registreren
  • óf hun veranderde gegevens niet hebben doorgegeven zoals na verhuizing of een ander telefoonnummer.

 
Chippen, het registreren van uw huisdier en er op attent blijven dat de geregistreerde gegevens ook correct zijn, kan veel onnodig leed voorkomen! Uw dierenarts zal u desgewenst hierover graag nader informeren.