Vrienden van de dierenambulance

Onze Stichting is volledig afhankelijk van subsidies en giften en heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Mocht u onze organisatie een donatie gunnen dan kunt u deze overmaken t.a.v.:

Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch
Rabobank rekeningnummer (IBAN): NL93RABO 0128 6393 93

Voor iedere gift, ongeacht het bedrag, zijn wij u zeer erkentelijk en we zullen het met zorg besteden!

Particulieren en Bedrijven die de dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch periodiek steunen:

Particulieren

  • Mevrouw Stolte
  • Dhr. En mw. Broeren
  • Mevrouw Massinger
  • De heer Vonk
  • Dhr. En mw. Meester
  • Leden Rabo/Club Kas Campagne 2016
  • Leden Rabo/Club Kas Campagne 2017

 

Bedrijven

 

Onze Stichting is volledig afhankelijk van subsidies en giften en heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Mocht u onze organisatie een donatie gunnen dan kunt u deze overmaken t.a.v.

 

Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch

Rabobank rekeningnummer: 12 86 39 393

 

Voor iedere gift, ongeacht het bedrag, zijn wij u zeer erkentelijk en zullen het met zorg besteden!