Organisatie

De Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch is een in 1985 opgerichte zelfstandige Stichting die uitsluitend met gemotiveerde vrijwilligers de taken uitvoert behorend bij de doelstelling.

De organisatie onderhoudt nauwe contacten met partners in de regio om in gezamenlijkheid te blijven trachten het Dierenwelzijn te optimaliseren.

De Stichting kent een Stichtingsbestuur en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41082735.