ANBI verslag:

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de ANBI zich voor minimaal 90% inzetten voor het algemeen belang en verplicht een aantal gegevens op internet publiceren.

GEGEVENS:
Naam: Stichting Dierenambulance Regio ’s-Hertogenbosch
Adres:De  Beverspijken 20E, 5221 ED ’s-Hertogenbosch
Tel.nr: 073-614 60 70
KvK-nr.: 41082735
RSIN-nr.: 8068.38.620
Bankrekening: NL93RABO0128639393
Mail bestuur: info@dierenambulancedenbosch.nl
Website: www.dierenambulancedenbosch.nl


BESTUURSLEDEN:
Voorzitter: Hans Buddendijk
Penningmeester: Roel Vriens
Secretaris: Huib Smelt


DOELSTELLING EN TAKEN:
• Hulpverlening aan en vervoer naar dierenartsen en/of opvangcentra van gewonde gezelschapsdieren, met of zonder eigenaar.
• Hulpverlening aan en vervoer naar dierenartsen en/of opvangcentra van gewonde in het wild levende kleinere dieren zoals o.a. egels,  (water)vogels, roofvogels, hazen en konijnen.
• Het verlenen van hulp bij dieren in nood.
• Het ophalen van dode honden, katten, reigers, zwanen en konijnen gelegen in de openbare ruimtes.
• Het, indien mogelijk, identificeren (via een chip) van de gevonden dode honden en katten om vervolgens direct de eigenaar op de hoogte te stellen. Indien geen chip verzorgen van melding bij AMIVEDI.
• En als extra service kunnen eigenaren van een gezelschapsdier, die wegens beperkingen zelf niet in staat zijn te rijden, tegen onkostenvergoeding een beroep op ons doen voor een bezoek aan de dierenarts of de trimsalon.
• Het geven van voorlichting, advisering en presentaties zowel individueel als in groepsverband.
De Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch verleent in de gemeenten, Boxtel, ’s Hertogenbosch, Heusden, Maasdriel, Vught en Zaltbommel haar diensten. En sinds 1 september 2020 ook de Gemeente St. Michielsgestel.


INKOMSTEN:
Stichting Dierenambulance regio ‘s-Hertogenbosch heeft de volgende inkomsten:
• Subsidie van de deelnemende gemeenten voor gezelschapsdieren zonder eigenaar, in het
wild levende dieren en voor het ophalen van kadavers in de openbare ruimtes.
• Betalingen door eigenaren van dieren waarvoor een dienst is verricht door de Stichting
Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch.
• Donaties.

 

BELONINGSBELEID:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun tijdsinzet en werkzaamheden.
De uitvoerende vrijwilligers ontvangen met de kerst een presentje.
Het hele team heeft eenmaal per jaar een etentje.

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG:
Zie hiervoor de Balans en/of de Verlies en Winstrekening, beide te vinden onder het kopje "Contact / Financieel".

CONTACT:
Zijn er vragen dan kan er desgewenst contact worden opgenomen met:      info@dierenambulancedenbosch.nl