Katten

Nederland telt duizenden zwerfkatten die over het algemeen een redelijk bestaan hebben. In principe rijdt de Dierenambulance dus NIET uit om een zwerfkat te vangen. Veel katten mogen namelijk buiten lopen van hun baasje en zwerfkatten lopen natuurlijk altijd buiten.

Als een kat gewond is dan rijdt de Dierenambulance ALTIJD uit. Ook kittens die zonder moeder rondzwerven halen wij op en brengen ze naar een speciale kittenopvang.

CHIPPEN:

Om uw huisdier direct te kunnen identificeren is het nadrukkelijk aan te bevelen om uw dier door de dierenarts te laten chippen. De chip is uniek en hoort bij uw huisdier mits u deze hebt geregistreerd waarbij niet alleen de gegevens van uw huisdier maar tevens uw gegevens zoals telefoonnummer etc. in de databank van deze organisatie worden opgenomen. Dat maakt het eenvoudiger om u met uw huisdier te herenigen en niet te hoeven onderbrengen in een Dierentehuis. (kostenverhogend)

Uit onze ervaring blijkt helaas dat:

  • 98% van de katten niet is gechipt!
  • mensen hun huisdier (voornamelijk honden) wel hebben laten chippen maar uit onwetendheid niet hebben laten registreren
  • óf hun veranderde gegevens niet hebben doorgegeven zoals na verhuizing of een ander telefoonnummer.

 
Chippen, het registreren van uw huisdier en er op attent blijven dat de geregistreerde gegevens ook correct zijn, kan veel onnodig leed voorkomen! Uw dierenarts zal u desgewenst hierover graag nader informeren.