Vrienden van de Ambulance

Onze Stichting is volledig afhankelijk van subsidies en giften en heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Mocht u onze organisatie een donatie gunnen dan kunt u deze overmaken t.a.v.:

 

Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch
Rabobank rekeningnummer (IBAN): NL93RABO 0128 6393 93

 

Voor iedere gift, ongeacht het bedrag, zijn wij u zeer erkentelijk en we zullen deze met zorg besteden!

Particulieren en Bedrijven die de dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch periodiek steunen:

Particulieren

 • Mevrouw Stolte
 • Mevrouw J.E. Uphoff
 • Dhr. en Mevr. Broeren
 • Mevrouw Massinger
 • De heer Vonk
 • Dhr. en Mevr. Meester
 • Mr. A.H.O. de Jager
 • Leden Rabo/Club Kas Campagne 2016
 • Leden Rabo/Club Kas Campagne 2017
 • Leden Rabo/Club Kas Campagne 2018
 • Leden Rabo/Club Kas Campagne 2019
 • Leden Rabo/Club Kas Campagne 2020
 • Leden Rabo/Club Kas Campagne 2021
 • Albert Heijn Lokerenpassage Den Bosch (statiegeldactie 2021)

 

Bedrijven

 • Garage Zwamborn Velddriel (korting op facturen)
 • Q-Wash Den Bosch Rietveldenweg. Onze auto's worden gratis gewassen.
 • Drukkerij Peters-Lodewijks, Best. Voor levenslang gratis visitekaartjes.