Jonge Vogels ....... LEES DIT A.U.B VOORDAT U DE DIERENAMBULANCE BELT.

In de lente krijgt de Dierenambulance per dag heel veel meldingen van jonge vogels “die niet meer vliegen kunnen”. Dit zijn meestal jonge vogels die net uit het nest komen en nog vlieglessen krijgen. De ouders houden hen in de gaten en voeren ze op de grond. 

Advies: Eventueel proberen het diertje terug in het nest te zetten. Of onder de struiken zodat het veiliger zit voor rovers. Niet bezorgd zijn over mensengeur want vogels ruiken niet.

Bij heel jonge vogels is er erg weinig aan te doen. Zelf laten opgroeien mislukt vaak en is zelfs bij bepaalde soorten verboden.

MOGELIJKE OPLOSSING VOOR HEEL JONGE VOGELS (zonder veren)

Je kunt proberen zelf een surrogaatnestje te maken van bv. een boterkuipje. Prik gaten in de bodem voor waterafvoer en vul het kuipje met zacht materiaal. Zet de vogeltjes erin en plaats het "nest" ergens tussen de takken van de boom waar het oorspronkelijke nest zat. Hopelijk komen de ouders dan weer voeren en als dit niet gebeurt is het een natuurlijk proces. Dit is een van de redenen waarom vogels veel jongen krijgen.

De vogelopvang kan helaas niets met deze dieren omdat ze overdag elk kwartier gevoerd moeten worden.

 

Hieronder is te lezen wat daarover op www.vogelbescherming.nl  staat:

Gevonden vogeltjes:

Een jonge vogel zit helemaal alleen. Oudervogels zijn in velden noch wegen te bekennen, het diertje kan niet vliegen, zoekt geen eten en lijkt verlaten. Overal liggen katten op de loer, of kraaien, of de hond van de buren. Wat moet u doen?

Wat te doen als u een jong vogeltje vindt? Die tijd breekt straks weer aan. Ze zitten vaak op de gekste plekken: in uw tuin, langs de straat of op een schoolplein. En bijna altijd zijn dat gevaarlijke plekken met veel drukte, verkeer of roofdieren. Het eerste instinct is vaak: helpen, meenemen uit die gevarenzone. Maar toch is dat niet écht helpen.

Laat jonge vogels zitten!

 

Het is moeilijk om te doen, maar u helpt jonge vogels door ze te laten zitten. Deze kwetsbare fase hoort er nu eenmaal bij, het is een soort spoedcursus overleven in het wild. Zet het jong eventueel wat hoger (op een beschutte tak), houd de kat een paar dagen binnen en vraag de buren dat ook te doen.

Wanneer wel ingrijpen?

Er zijn een paar redenen om wel in te grijpen:

Als de vogel gewond is (hangende vleugel, slepende poot, bloed op de veren enzovoort).

Als u een huis- boeren- of gierzwaluwjong vindt, want deze vogels horen pas uit het nest te komen als ze goed kunnen vliegen. 

Bel voor bovenstaande altijd de Dierenambulance (073 614 60 70).

Als u een jong (of jongen) vindt dat bijna kaal is en de ogen nog dicht heeft én het nest waar het uit is gevallen niet te vinden is zodat u het niet terug kunt zetten. Probeer in dit geval zelf een nestje te maken (zie boven).