Jonge Vogels ....... LEES DIT A.U.B VOORDAT U DE DIERENAMBULANCE BELT.

In de lente krijgt de Dierenambulance per dag heel veel meldingen van jonge vogels “die niet meer vliegen kunnen”. Dit zijn meestal jonge vogels die net uit het nest komen en nog vlieglessen krijgen. De ouders houden hen in de gaten en voeren ze op de grond. 

Advies: Eventueel proberen het diertje terug in het nest te zetten. Of onder de struiken zodat het veiliger zit voor rovers. Niet bezorgd zijn over mensengeur want vogels ruiken niet.

Bij heel jonge vogels is er erg weinig aan te doen. Zelf laten opgroeien mislukt vaak en is zelfs bij bepaalde soorten verboden.

MOGELIJKE OPLOSSING VOOR HEEL JONGE VOGELS (zonder veren)

Je kunt proberen zelf een surrogaatnestje te maken van bv. een boterkuipje. Prik gaten in de bodem voor waterafvoer en vul het kuipje met zacht materiaal. Zet de vogeltjes erin en plaats het "nest" ergens tussen de takken van de boom waar het oorspronkelijke nest zat. Hopelijk komen de ouders dan weer voeren en als dit niet gebeurt is het een natuurlijk proces. Dit is een van de redenen waarom vogels veel jongen krijgen.

De vogelopvang kan helaas niets met deze dieren omdat ze overdag elk kwartier gevoerd moeten worden.

 

Hieronder is te lezen wat daarover op www.vogelbescherming.nl  staat:

Gevonden vogeltjes:

Een jonge vogel zit helemaal alleen. Oudervogels zijn in velden noch wegen te bekennen, het diertje kan niet vliegen, zoekt geen eten en lijkt verlaten. Overal liggen katten op de loer, of kraaien, of de hond van de buren. Wat moet u doen?

Wat te doen als u een jong vogeltje vindt? Die tijd breekt straks weer aan. Ze zitten vaak op de gekste plekken: in uw tuin, langs de straat of op een schoolplein. En bijna altijd zijn dat gevaarlijke plekken met veel drukte, verkeer of roofdieren. Het eerste instinct is vaak: helpen, meenemen uit die gevarenzone. Maar toch is dat niet écht helpen.

Laat jonge vogels zitten!

 

Het is moeilijk om te doen, maar u helpt jonge vogels door ze te laten zitten. Deze kwetsbare fase hoort er nu eenmaal bij, het is een soort spoedcursus overleven in het wild. Zet het jong eventueel wat hoger (op een beschutte tak), houd de kat een paar dagen binnen en vraag de buren dat ook te doen.

Wanneer wel ingrijpen?

Er zijn een paar redenen om wel in te grijpen:

Als de vogel gewond is (hangende vleugel, slepende poot, bloed op de veren enzovoort).

Als u een huis- boeren- of gierzwaluwjong vindt, want deze vogels horen pas uit het nest te komen als ze goed kunnen vliegen. 

Bel voor bovenstaande altijd de Dierenambulance (073 614 60 70).

Als u een jong (of jongen) vindt dat bijna kaal is en de ogen nog dicht heeft én het nest waar het uit is gevallen niet te vinden is zodat u het niet terug kunt zetten. Probeer in dit geval zelf een nestje te maken (zie boven).

Vogeltje gevonden, wat nu?

(Onderstaand verhaal is integraal overgenomen van de Vogelbescherming)

Bereid u vast voor op het vinden van een jonge vogel, die eruit ziet alsof hij beter in het nest was gebleven. Van mei tot juli wordt Vogelbescherming (en ook de Dierenambulance) namelijk platgebeld met de vraag: wat moet ik met een gevonden vogeltje?

Daarom: alles wat u wel of niet kan doen om jonge vogels te helpen in 6 vragen én antwoorden.

Wat voorkennis: Het is normaal dat jonge vogels hun nest verlaten als ze nog niet kunnen vliegen. Ze passen er gewoon niet meer in en leven een paar dagen in een boom of op de grond tot ze wel kunnen vliegen. In die periode zijn de ouders in de buurt, voeren nog wat bij en leren de jongen zelfstandig worden.

In negen van de tien gevallen helpt u het jong dus het allerbeste door het met rust te laten.

En wees gerust, zelfs als u de oudervogels niet ziet, zijn ze wel in de buurt. Ze zoeken voedsel of zijn zich voor u aan het verstoppen. Uw aanwezigheid geeft alle betrokken vogels alleen maar stress, wat overleven juist moeilijker maakt, dus geef het jong de ruimte.

Daarmee is natuurlijk niet alles opgelost. Daarom ook antwoord op de meest gestelde vragen.

1 Mag ik een gevonden vogeltje terugzetten op het nest?

Als het jong klein en kaal is of alleen wat donsveertjes heeft, hoort hij echt nog op het nest. Soms is het dan mogelijk het kuiken terug te zetten. Doe dit alleen als u zeker weet uit welk nest het diertje kwam en als het er sterk en gezond uitziet. Soms voelen oudervogels namelijk dat er iets mis is of dat het stervende is. Hoe hard het ook klinkt, dan duwen ze het jong uit het nest, zodat gezonde kuikens meer ruimte en voedsel krijgen.

Ziet u het nest en komen de ouders er nog bij? Zet het jong dan voorzichtig maar snel terug. Vogels zijn geen zoogdieren, dus het geeft niets dat uw luchtje eraan zit. De ouders zullen het jong meestal gewoon verzorgen.

Als het jong nog niet kan vliegen, maar wel gewoon veren heeft, moet u het - zoals hierboven uitgelegd - laten zitten en rust gunnen.

2 Wat doe ik als er roofdieren in de buurt zijn of een drukke weg?

Als het jong wel veren heeft, maar in gevaar is, omdat het bijvoorbeeld langs een drukke weg zit of in de buurt van een kat, mag u het verplaatsen. Zet het jong dan op een veilige plek, zoals een beschutte tak in een struik, of wat verder de berm in. Let op: zet het niet te ver weg. Het kuiken moet op gehoorafstand blijven, anders kunnen de oudervogels het niet terug vinden.

Heeft u zelf een kat? Houd hem dan een paar dagen binnen tot de jonge vogels uit hun meest kwetsbare fase zijn en kunnen vliegen. Of vraag de buren dat te doen.

3 Wat als de jonge vogel gewond is?

Als een jonge vogel duidelijk ziek of gewond is, belt u de Dierenambulance  073 614 60 70 .

U herkent een zieke of gewonde vogel aan bijvoorbeeld een slepend pootje, een hangende vleugel of bloed op zijn veren. Ook kan hij helemaal slap zijn of nog kaal met de ogen dicht (zonder nest in de buurt).

Bel de Dierenambulance dus níet als het jong veren heeft en gezond oogt. Het is normaal dat het nog niet kan vliegen.

4 Wie moet ik bellen bij een twijfelgevalletje?

Als u de situatie niet helemaal op waarde kunt schatten, of als u andere vragen heeft, belt u het beste met een Vogelopvang of -asiel of met de Dierenambulance . Zij hebben verstand van zaken en weten bijvoorbeeld hoe u een gewonde vogel opvangt tot hulp arriveert.

5 Kan ik thuis een gewonde of weesvogel verzorgen?

Hoe verleidelijk het soms ook is, met bijvoorbeeld een jonge kraai of kauw, neem jonge vogels nooit meer naar huis. Ten eerste is het niet in het belang van het dier. Ze moeten de kunst van het overleven afkijken van de ouders om zich later te redden in de wereld. En als ze ziek zijn, hebben ze specialistische zorg nodig die u niet kunt bieden. Verder kan een tamme vogel later in de problemen komen, omdat hij om voedsel bedelt, of zomaar op schouders gaat zitten van mensen die daar die niet van gediend zijn.

Ten tweede: de wet verbiedt het en u bent strafbaar als u een jonge vogel mee naar huis neemt…

6 Zijn er uitzonderingen?

De enige uitzonderingen zijn gier-, boeren-, en huiszwaluwen, die goed kunnen vliegen zodra ze het nestkommetje uitkomen. Als u die op de grond vindt, is er iets mis en belt u de Dierenambulance.

Een ander apart geval zijn uilskuikens (de jongen van uilen). Die zijn al op zeer jonge leeftijd mobiel en klauteren in en rond hun nestboom voordat ze er zelfs maar half aan toe lijken. Als u een jonge uil ziet, laat hem dan waar hij is, in zijn maar ook in uw belang. Dichterbij komen kan een fikse aanval van beschermende uilenouders uitlokken.