Organisatie:

De Stichting Dierenambulance ’s-Hertogenbosch e.o. is een in 1985 opgerichte zelfstandige stichting die met gemotiveerde vrijwilligers de taken uitvoert behorend bij de doelstelling. De organisatie onderhoudt nauwe contacten met partners in de regio, waaronder Dierentehuis 's-Hertogenbosch e.o., Hokazo en Dierenambulance Maasland, om in gezamenlijkheid te blijven trachten het Dierenwelzijn te optimaliseren.

 

De Stichting kent een Stichtingsbestuur en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41082735. De dagelijkse werkzaamheden van de Dierenambulance worden verzorgd door een team van vrijwilligers. De coördinatie van de Dierenambulance is in handen van Pascalle van der Ven.

 

BESTUURSLEDEN:
Voorzitter: Hans Buddendijk
Penningmeester: Roel Vriens
Secretaris: Huib Smelt

Marketing & Sponsoring: Anouk Vastert

ICT: Melissa Coulthard

 

De bestuursleden voeren de bestuursactiviteiten voor de Dierenambulance uit als een onbezoldigde nevenactiviteit en voeren geen andere, hiermee conflicterende hoofd- of nevenactiviteiten uit. De activiteiten van Melissa Coulthard, Anouk Vastert en Roel Vriens zijn nader toegelicht in hun Linked-In profiel.

 

GEGEVENS:
Naam: Stichting Dierenambulance ’s-Hertogenbosch e.o.
Adres: De Beverspijken 20E, 5221 ED ’s-Hertogenbosch
Correspondentieadres: Oosterplasweg 41 5215 HT  's-Hertogenbosch
Tel.nr: 073-614 60 70
KvK-nr.: 41082735
RSIN-nr.: 8068.38.620
Bankrekening: NL93RABO0128639393
Algemeen emailadres: info@dierenambulancedenbosch.nl
Website: www.dierenambulancedenbosch.nl

 

DOELSTELLING EN TAKEN:
• Hulpverlening aan en vervoer naar dierenartsen en/of opvangcentra van gewonde gezelschapsdieren, met of zonder eigenaar.
• Hulpverlening aan en vervoer naar dierenartsen en/of opvangcentra van gewonde in het wild levende kleinere dieren zoals o.a. egels,  (water)vogels, roofvogels, hazen en konijnen.
• Het verlenen van hulp bij dieren in nood.
• Het ophalen van dode honden, katten, reigers, zwanen en konijnen gelegen in de openbare ruimtes.
• Het, indien mogelijk, identificeren (via een chip) van de gevonden dode honden en katten om vervolgens direct de eigenaar op de hoogte te stellen. Indien geen chip verzorgen van melding bij AMIVEDI.
• Het geven van voorlichting, advisering en presentaties zowel individueel als in groepsverband.

Als extra service kunnen eigenaren van een gezelschapsdier, die wegens beperkingen zelf niet in staat zijn te rijden, tegen onkostenvergoeding een beroep op ons doen voor een bezoek aan de dierenarts of de trimsalon.

 

De Stichting Dierenambulance ’s-Hertogenbosch e.o. verleent in de gemeenten, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Maasdriel, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel haar diensten.

 

Statuten:

20240411 Stichting Dierenambulance S Hertogenbosch E O Statuten Pdf
PDF – 508,5 KB 23 downloads