Organisatie:

De Stichting Dierenambulance Regio ’s-Hertogenbosch is een in 1985 opgerichte zelfstandige Stichting die uitsluitend met gemotiveerde vrijwilligers de taken uitvoert behorend bij de doelstelling.

De organisatie onderhoudt nauwe contacten met partners in de regio om in gezamenlijkheid te blijven trachten het Dierenwelzijn te optimaliseren.

De Stichting kent een Stichtingsbestuur en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41082735.

 

Stichting Dierenambulance regio ’s-Hertogenbosch

Postbus 567

5201 AN ’s-Hertogenbosch

Telefoon: 073 – 614 60 70

Email: info@dierenambulancedenbosch.nl

Rabobank rekeningnummer (IBAN): NL93RABO 0128 6393 93